Kişisel Strateji Geliştirme

Kimler İçindir ?

-Stratejiyi işletme kültürü haline getirmek, çalışanlarına strateji konusunda farkındalık kazandırmak ve gelecekte rekabetçi olmak isteyen işletmelerdeki üst düzey yöneticiler, yöneticiler ve yönetici adayları

Hangi Sonuçları Üretir ?

-Şirketin stratejik konumunu analiz edebilir

-Teknikleri gelişir

-Vizyon, Misyon ve Strateji anlaşılır

-Stratejik düşünme ile hayal ve spekülatif düşünmenin entegrasyonu sağlanır

-Strateji’nin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımı anlatılır

Süresi, Katılımcı Sayısı, Sınıf Tipi

-En çok 16 kişi

-U düzeni

-Flipchart 4 adet

İçerikte Neler Var ?

-Strateji tipi testi

-Stratejik düşünme modeli

-Stratejik düşünme ve planlama ilişkisi

-Kritik başarı faktörleri çalışması

-Vizyon çalışması

Kimler Katılmalı ?

-Strateji sürecinde yer alan çalışanlar

-Yönetici adayları

-Yöneticiler ve bölüm yöneticileri