Senaryo Analizi

Stratejik düşünme çalışmalarında önce ilgili işletmeden bağımsız olarak içinde bulunacağı ortamın fotoğrafı çeşitli teknikler ile çekilir. Bu tekniklerin amacı gruplar bazında ve farklı yetenekleri olan bireylerin stratejik bakış açısını kullanarak holistik ve kabul edilen bir ortamın muhtemel tanımlamasını yapmaktır.

Bu ortamın içerisinde var olmak için gereken yetenekler tanımlanır ve geleceğin fotoğrafı içerisinde işletme için güvenli bir konum seçilir. Bu konumun alternatifleri olabilecek iki ilave konum belirlenir ve senaryoları zenginleştirilerek tanımlanır.

  • Senaryolar değişimleri dikkate almalıdır
  • Bugünden farklı yaklaşımlar olmalıdır
  • İddialı ama imkansız olmamalıdır
  • Öngörülebilir bir sürede olmalıdır (en çok 5 yıl bazen 3 yıl)
  • Herkes tarafından satın alınmalıdır
Stratejik Düşünme ve Senaryo Analizi

Stratejik Düşünme ve Senaryo Analizi