Strateji Geliştirme Programı

Stratejik Bakıi Açısı Gelişim Programı

 

Ara Çalışmalar :

  • Program boyunca 4 ad. Ara çalışma yapılır.
  • Bu ara çalışmalarda ilgili departmanlardan çalışanların katılımı ile Strateji konusunda farkındalık sağlanır ve yapılan çalışmalarla veriler ve bulgular elde edilir.
  • Ara çalışmalarda Strateji programı katılımcılarından 2 kişi gözlemci olabilir.
  • Yapılan çalışmaların çıktıları programa girdi sağlayacağından arada süre vermek gerekir.

Ekip ve muhtemel takvim :

  • Program toplam 10 Haftadan oluşur.
  • Program boyunca farklı konularda uzmanlaşmış 1 Senior danışman olmak üzere toplam 3 kişilik ekip çalışır.
  • Programın tasarımı için en az 15 günlük hazırlık süresine ihtiyaç duyulur.