Gelecek için hazır ol programı

Eğer önümüzdeki on yılda, geçmiş on yılda yaptıklarımızla başarıya ulaşabileceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Başarılı olmak için var olanı değiştirmelisiniz

Coca Cola’nın İkinci Başkanı Roberto Goizueta

 Strateji WorkshoX ile Gelecek Stratejisi

Strateji WorkshoX ile Gelecek Stratejisi

 

Gelecek için Hazır ol programı işletmeler için neleri açıklar ?

 • Değişimin; hem bireyler hem de kurumlar için dinamik ve sürekli olması gerektiğini,
 • Bireyler değişime açık olmadan kurumsal değişimin olamayacağını,
 • Bireysel hedefleri ile kurumsal hedeflerini uyumlu hale getirebilenlerin değişime açık hale gelebildiğini,
 • Stratejik bakış açısı olmadan değişimin makro seviyede ele alınamayacağını,
 • Hem kurumların hem bireylerin değişimi sponsor etmeleri gerektiğini,
 • İyi bir değişimin herkes için «var olma garantisi» olabileceğini….

Geleneksel yaklaşımlara göre işletmede yaratacağı farkları neler ?

 • Rahatlık sendromunu açıklar,
 • Uygulamalarla interaktif farkındalık sağlar,
 • Bireylerin değişim duyarlılığını ölçer,
 • Bir şey söylemekten çok katılımcılara söyletir,
 • Değişim gereksinimini gelecek ile bağlar,
 • Hem kendileri hem çevreleri için değişim liderleri yetiştirebilir,