Stratejik Planlama Nedir ?

Stratejik Planlama Nedir ?

Stratejik planlama, stratejinin gereğini hedeflere, rakamlara ve aksiyonlara dönüştürülmesidir.

Raimond stratejik planlamayı bilgiye ve bilgi işlem sürecinin çıktısı olan “akıllı makine”, stratejik düşünmeyi ise stratejide “yaratıcı düş” olarak konumlandırır.

Kısaca strateji, bir grup öngörü çerçevesinde ve potansiyel aksiyon alternatiflerine göre düşünmeyi ve kurgu yapmayı içerir.

Strateji bu özelliği ile

• Şirketlerin uzun dönemli yol haritasını belirler.

• Şirketlerin kaynaklarının parçalanmasını engeller.

• Hissedarlar, çalışanlar ve iş ortakları için ortak bir doktrin oluşturur.

• İşletmeye ve yaptığı işlere anlam kazandırır.

• Bazı sorulara cevap arar: Faaliyet alanımız tam olarak nedir? Pazarda nasıl yapılanıyoruz? Hangi ürünleri/servisleri kimlere sunuyoruz? Tüm işletme için hangi ilkeleri takip ediyoruz?

Bu yüzden işletmeler,

• Müşterilerini ve rakiplerini her an göz önünde bulundurmalıdır.

• Kar ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için müşteriye değer katan ve rekabet avantajı sağlayan değerleri ortaya çıkarmalıdır.

• Hayatta kalmak için en az bir stratejik rekabet avantajı geliştirmelidir.